Skip to Content
DPG Media zet in op verdere digitalisering van zijn televisie-activiteiten en past tv-organisatie aan

DPG Media zet in op verdere digitalisering van zijn televisie-activiteiten en past tv-organisatie aan

De televisiemarkt is overal ter wereld in volle transformatie. Klassieke televisie is nog steeds erg populair, maar het snel groeiend aanbod van digitale televisie- en videoplatformen verandert het kijkgedrag en het zakelijk model van televisie. Het concurrentieveld is ook sterk veranderd met de komst van globale spelers zoals Netflix, Apple en Disney. Dit stelt lokale spelers voor grote uitdagingen.

DPG Media investeerde de afgelopen jaren volop in de digitale transformatie van zijn audiovisuele activiteiten, met het gratis videoplatform VTM GO als meest recente realisatie. Om het lokale marktleiderschap te verzekeren en te kunnen concurreren met de grote internationale spelers, kiest DPG Media nu voor een doorgedreven digitalisering en een aanpassing van de tv-organisatie.

Aanzienlijke investeringen in digitale platformen

DPG Media voorziet belangrijke investeringen in de ontwikkeling van een streamingplatform met een betalend digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De investeringen in advertentie- en datatechnologie worden eveneens opgevoerd. Bovendien leiden de nieuwe kijkmodellen en -platformen er toe dat de vraag naar goed gemaakte lokale content groeit. Ook daarvoor zullen de nodige middelen vrijgemaakt worden.

Aanpassing van de tv-organisatie

DPG Media heeft een toekomstplan uitgetekend dat naast investeringen ook een fundamentele wijziging van de huidige organisatie bevat. Het plan werd vandaag aan de Ondernemingsraad aangemeld en omvat de mogelijke afbouw van 145 bestaande jobs binnen de klassieke tv-organisatie en de ondersteunende diensten. Ook de aansturing van DPG Media in België wordt vereenvoudigd, met impact op het directieteam en het management. Het is de intentie om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Samen met de aankondiging van de intentie tot ontslag werden immers ook een 50-tal nieuwe jobs aangekondigd, voornamelijk digitale profielen in de creatieve, commerciële en technologische teams. Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen.

Het plan heeft betrekking op de brede tv-organisatie en de ondersteunende diensten en heeft dus geen directe gevolgen voor de andere activiteiten van DPG Media in België. In overleg met de sociale partners werd de informatie- en consultatiefase opgestart. Pas daarna zal de precieze impact van het plan duidelijk zijn.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: “In een mediasector die in sneltempo verandert, is het van vitaal belang om ons bedrijf aan te passen aan de nieuwe gewoontes en gebruiken van consumenten en adverteerders. We hebben reeds een aantal belangrijke stappen gezet in de transformatie van ons bedrijf, maar gezien de toenemende concurrentie op internationaal vlak, is het noodzakelijk om de investeringen in onze digitale video- en televisie-activiteiten op te voeren. We evolueren naar een nieuw zakelijk model en dat vergt fundamentele wijzigingen in onze organisatie en werkwijze. We hebben behoefte aan nieuwe competenties om succesvol te kunnen innoveren, maar we moeten ook veel efficiënter worden in onze klassieke televisiebusiness. We hebben een nieuwe, toekomstgerichte organisatie uitgetekend die wezenlijk verschillend is van de huidige. De impact op het bedrijf is substantieel en we beseffen maar al te goed dat dit geen makkelijke boodschap is voor onze mensen.  We zullen er dan ook alles aan doen om dit transformatieplan samen met de sociale partners zo respectvol mogelijk uit te werken. We blijven daarnaast inzetten op het opleiden van onze collega’s zodat ze in een veranderende sector hun vak kunnen doen. Als mediabedrijf moeten we het immers hebben van de expertise, de passie en de creativiteit van onze mensen.”

 

Over DPG Media

Voor journalisten en fotoredacties

Alle teksten, fotomateriaal, grafisch materiaal, logo’s, merken en audiovisueel materiaal zijn eigendom van DPG Media. Het gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van DPG Media, ofwel via e-mail ofwel voor fotomateriaal via het ontvangen van een login op https://foto.dpgmedia.be/. Het gebruiken van een login houdt in dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden en geldende rechten. 

Klik hier voor de uitgebreide fotodatabank

Klik hier voor de press room van VTM

Klik hier voor de press room van Qmusic, Joe en Willy

Voor kijkers en surfers 

Geen persgerelateerde vragen? Contacteer de customer service van DPG Media via info@dpgmedia.be